ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 15-12-16ΤΖΟΚΕΡ 15-12-2016: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1
14
27
39
41
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.000.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
196.956,09
14
14.068,29
4+1

37
2.500,00
4

796
50,00
3+1

1.080
50,00
3

24.595
2.00
2+1

    13.920
2.00
1+1

66.645
1,50
ΠΡΟΤΟ 15-12-2016 Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
4
5
6
8
5
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2
25.000,00
9
2.500,00
123
250,00
1.027
25,00
11.488
2,00