ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 02-02-2017ΤΖΟΚΕΡ 02-02-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1
8
13
30
42
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
8.885.438,76
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
587.250,56
5
117.450,11
4+1

92
2.500,00
4

1.647
50,00
3+1

3.881
50,00
3

70.154
2.00
2+1

     55.313
2.00
1+1

265.415
1,50
ΠΡΟΤΟ 02-02-2017 Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5
8
0
7
5
9
6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
1
1.674,789,34
-
25.000,00
18
2.500,00
178
250,00
1.565
25,00
15.727
2,00