ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 05-02-2017ΤΖΟΚΕΡ 05-02-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
7
10
13
14
30
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
10.523.173,94
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
728.339,51
7
104.048,50
4+1

122
2.500,00
4

2.895
50,00
3+1

4.980
50,00
3

119.292
2.00
2+1

     63.899
2.00
1+1

273.388
1,50
ΠΡΟΤΟ 05-02-2017 Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
9
6
8
8
0
1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
13
2.500,00
140
250,00
1.210
25,00
12.875
2,00