ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 20-04-2017ΤΖΟΚΕΡ 20-04-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
12
14
15
17
38
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.023.047,37
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
66.984,84
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

27
2.500,00
4

400
50,00
3+1

1.666
50,00
3

20.093
2,00
2+1

22.570
2,00
1+1

101.880
1,50

ΠΡΟΤΟ 20-04-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
4
3
6
4
4
6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ - ΠΟΤ
-
25.000,00
2
2.500,00
83
250,00
753
25,00
7.231
2,00