ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 16-07-2017ΤΖΟΚΕΡ 16-07-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
12
17
23
26
36
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.794.686,61
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
94.547,80
1
94.547,80
4+1

18
2.500,00
4

599
50,00
3+1

1.068
50,00
3

30.600
2,00
2+1

15.210
2,00
1+1

72.875
1,50

ΠΡΟΤΟ 16-07-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
2
6
3
2
8
8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ - ΠΟΤ
1
25.000,00
2
2.500,00
97
250,00
810
25,00
8.950
2,00