ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 07-12-2017ΤΖΟΚΕΡ 07-12-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5
21
22
25
32
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.200.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
78.031,78
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

25
2.500,00
4

538
50,00
3+1

1.446
50,00
3

26.431
2,00
2+1

  18.375 
2,00
1+1

83.330
1,50

ΠΡΟΤΟ 07-12-2017: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
9
9
4
4
8
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
7
2.500,00
61
250,00
736
25,00
6.560
2,00