ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 07-01-2018ΤΖΟΚΕΡ 07-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
20
29
34
38
43
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.521.475,15
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
121.826,49
6
20.304,41
4+1

39
2.500,00
4

590
50,00
3+1

1.988
50,00
3

28.144
2,00
2+1

30.814
2,00
1+1

162.110
1,50

ΠΡΟΤΟ 07-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
6
0
6
7
8
8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
6
2.500,00
71
250,00
800
25,00
8.389
2,00