ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 14-01-2018ΤΖΟΚΕΡ 14-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
14
29
33
44
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
5.376.308,77
2
2.688.154,38
5
158.200,14
3
52.733,38
4+1

64
2.500,00
4

1.599
50,00
3+1

2.301
50,00
3

58.619
2,00
2+1

29.664
2,00
1+1

129.295
1,50

ΠΡΟΤΟ 14-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
2
9
0
1
9
5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2
25.000,00
7
2.500,00
95
250,00
902
25,00
8.789
2,00