ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 18-01-2018ΤΖΟΚΕΡ 18-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
15
21
42
44
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
600.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
58.143,80
1
58.143,80
4+1

15
2.500,00
4

279
50,00
3+1

600
50,00
3

13.476
2,00
2+1

8.903
2,00
1+1

45.523
1,50

ΠΡΟΤΟ 18-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
0
1
3
3
2
8
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2
25.000,00
7
2.500,00
79
250,00
667
25,00
6.355
2,00