ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 25-01-2018ΤΖΟΚΕΡ 25-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
9
11
18
36
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.239.520,14
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
133.508,91
1
133.508,91
4+1

24
2.500,00
4

945
50,00
3+1

1.002
50,00
3

28.832
2,00
2+1

11.682
2,00
1+1

50.219
1,50

ΠΡΟΤΟ 25-01-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
6
7
4
5
0
6
1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
7
2.500,00
67
250,00
637
25,00
6.562
2,00