ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 04-02-2018ΤΖΟΚΕΡ 04-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
6
16
20
28
32
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.118.330,34
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
114.512,49
3
38.170,83
4+1

44
2.500,00
4

953
50,00
3+1

1.837
50,00
3

40.014
2,00
2+1

20.529
2,00
1+1

95.604
1,50

ΠΡΟΤΟ 04-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
9
2
3
1
1
7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
11
2.500,00
61
250,00
752
25,00
8.155
2,00