ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 08-02-2018ΤΖΟΚΕΡ 08-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
7
10
22
32
43
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.806.920,17
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
106.468,71
3
35.489,57
4+1

68
2.500,00
4

761
50,00
3+1

2.549
50,00
3

32.852
2,00
2+1

34.450
2,00
1+1

159.348
1,50

ΠΡΟΤΟ 08-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
8
9
2
2
3
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
2
2.500,00
97
250,00
750
25,00
7.555
2,00