ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 11-02-2018ΤΖΟΚΕΡ 11-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
9
26
28
40
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
4.700.507,84
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
138.165,16
5
27.633,03
4+1

39
2.500,00
4

1.042
50,00
3+1

1.983
50,00
3

43.348
2,00
2+1

24.743
2,00
1+1

116.319
1,50

ΠΡΟΤΟ 11-02-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
9
4
7
0
7
0
0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
3
2.500,00
88
250,00
880
25,00
9.212
2,00