ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 22-03-2018ΤΖΟΚΕΡ 22-03-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
11
22
23
34
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.116.892,30
1
2.116.892,30
5
149.849,45
32
4.682,79
4+1

33
2.500,00
4

770
50,00
3+1

1.668
50,00
3

28.755
2,00
2+1

18.279
2,00
1+1

75.657
1,50

ΠΡΟΤΟ 22-03-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
0
5
1
2
1
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
6
2.500,00
106
250,00
780
25,00
7.405
2,00