ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 01-04-2018ΤΖΟΚΕΡ 01-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
5
12
15
21
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.000.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
66.238,98
2
33.119,49
4+1

42
2.500,00
4

705
50,00
3+1

1.360
50,00
3

28.436
2,00
2+1

15.870
2,00
1+1

59.541
1,50

ΠΡΟΤΟ 01-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
0
5
2
3
3
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
8
2.500,00
77
250,00
744
25,00
8.147
2,00