ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 15-04-2018ΤΖΟΚΕΡ 15-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
11
13
18
31
40
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.686.913,07
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
87.938,91
1
87.938,91
4+1

38
2.500,00
4

519
50,00
3+1

1.651
50,00
3

27.247
2,00
2+1

20.601
2,00
1+1

88.498
1,50

ΠΡΟΤΟ 15-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
2
2
2
6
3
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
7
2.500,00
71
250,00
855
25,00
8.572
2,00