ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 19-04-2018ΤΖΟΚΕΡ 19-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
9
21
38
40
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.270.123,73
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
90.175,14
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

25
2.500,00
4

583
50,00
3+1

1.081
50,00
3

24.392
2,00
2+1

14.498
2,00
1+1

71.665
1,50

ΠΡΟΤΟ 19-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
0
5
9
4
7
0
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
1
1.101.755,23
1
25.000,00
8
2.500,00
96
250,00
787
25,00
8.440
2,00