ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 22-04-2018ΤΖΟΚΕΡ 22-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
8
10
29
39
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
4.000.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
202.315,53
2
101.157,76
4+1

23
2.500,00
4

773
50,00
3+1

1.561
50,00
3

36.572
2,00
2+1

21.148
2,00
1+1

97.936
1,50

ΠΡΟΤΟ 22-04-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1
1
6
9
4
4
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
7
2.500,00
75
250,00
759
25,00
8.161
2,00