ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 06-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 06-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
23
30
33
38
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
600.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
111.390,87
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

19
2.500,00
4

556
50,00
3+1

1.122
50,00
3

24.167
2,00
2+1

12.526
2,00
1+1

57.861
1,50

ΠΡΟΤΟ 06-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5
8
2
1
0
2
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2
25.000,00
8
2.500,00
45
250,00
539
25,00
5.699
2,00