ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 10-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 10-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
22
23
36
43
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
739.188,74
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
167.474,22
1
167.474,22
4+1

15
2.500,00
4

443
50,00
3+1

732
50,00
3

17.324
2,00
2+1

9.388
2,00
1+1

43.877
1,50

ΠΡΟΤΟ 10-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
6
6
7
7
7
3
1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
5
2.500,00
65
250,00
556
25,00
5.801
2,00