ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 13-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 13-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
22
25
34
41
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.190.070,35
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
69.714,63
1
69.714,63
4+1

43
2.500,00
4

594
50,00
3+1

1.241
50,00
3

19.260
2,00
2+1

17.349
2,00
1+1

86.277
1,50

ΠΡΟΤΟ 13-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
5
1
4
0
6
2
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
5
2.500,00
60
250,00
646
25,00
6.049
2,00