ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 17-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 17-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
13
15
39
43
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.626.788,46
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
67.524,69
2
33.762,34
4+1

47
2.500,00
4

565
50,00
3+1

1.498
50,00
3

24.102
2,00
2+1

17.489
2,00
1+1

81.603
1,50

ΠΡΟΤΟ 17-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1
6
8
1
5
8
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
10
2.500,00
70
250,00
565
25,00
5.864
2,00