ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 24-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 24-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
13
19
22
25
27
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.673.459,84
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
79.182,37
3
26.394,12
4+1

77
2.500,00
4

839
50,00
3+1

2.633
50,00
3

31.695
2,00
2+1

29.066
2,00
1+1

115.457
1,50

ΠΡΟΤΟ 24-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
8
7
9
1
6
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
2
2.500,00
49
250,00
584
25,00
6.021
2,00