ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 31-05-2018ΤΖΟΚΕΡ 31-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
11
14
15
39
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.929.642,68
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
99.741,05
2
49.870,52
4+1

35
2.500,00
4

723
50,00
3+1

1.378
50,00
3

31.204
2,00
2+1

18.014
2,00
1+1

86.725
1,50

ΠΡΟΤΟ 31-05-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
9
4
2
9
5
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
8
2.500,00
81
250,00
849
25,00
6.926
2,00