ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 10-06-2018ΤΖΟΚΕΡ 10-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
3
13
20
21
40
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
727.938,30
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
59.612,21
1
59.612,21
4+1

64
2.500,00
4

600
50,00
3+1

2.192
50,00
3

22.088
2,00
2+1

23.327
2,00
1+1

85.505
1,50

ΠΡΟΤΟ 10-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
5
2
7
5
9
2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
5
2.500,00
69
250,00
668
25,00
7.198
2,00