ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ14-06-2018ΤΖΟΚΕΡ 14-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
1
9
15
42
43
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.113.113,91
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
59.555,27
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

13
2.500,00
4

251
50,00
3+1

608
50,00
3

13.433
2,00
2+1

9.646
2,00
1+1

51.189
1,50

ΠΡΟΤΟ 14-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
9
9
6
4
8
7
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
8
2.500,00
63
250,00
581
25,00
5.864
2,00