ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 17-06-2018ΤΖΟΚΕΡ 17-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
4
22
23
39
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.562.244,55
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
128.999,16
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
4+1

21
2.500,00
4

518
50,00
3+1

883
50,00
3

22.183
2,00
2+1

12.183
2,00
1+1

56.755
1,50

ΠΡΟΤΟ 17-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
9
9
6
4
8
7
3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
8
2.500,00
63
250,00
581
25,00
5.864
2,00