ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 24-06-2018ΤΖΟΚΕΡ 24-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
17
22
27
31
41
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
2.524.508,04
1
2.524.508,04
5
79.748,17
1
79.748,17
4+1

46
2.500,00
4

487
50,00
3+1

1.639
50,00
3

21.637
2,00
2+1

   23.380
2,00
1+1

104.960
1,50

ΠΡΟΤΟ 24-06-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
9
7
8
9
2
6
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
5
2.500,00
56
250,00
601
25,00
6.086
2,00