ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 01-07-2018ΤΖΟΚΕΡ 01-07-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
26
29
33
39
45
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
13

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
600.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
    58.584,16
3
19.528,05
4+1

36
2.500,00
4

402
50,00
3+1

1.192
50,00
3

15.040
2,00
2+1

 15.379
2,00
1+1

76.557
1,50

ΠΡΟΤΟ 01-07-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
4
9
6
5
3
4
6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2
25.000,00
7
2.500,00
73
250,00
604
25,00
6.295
2,00