ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 05-07-2018ΤΖΟΚΕΡ 05-07-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
10
12
17
25
33
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
1.103.741,43
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
    58.787,79
4
14.696,94
4+1

21
2.500,00
4

744
50,00
3+1

1.008
50,00
3

24.063
2,00
2+1

11.250
2,00
1+1

49.839
1,50

ΠΡΟΤΟ 05-07-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
2
3
3
8
5
4
1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
-
25.000,00
3
2.500,00
41
250,00
632
25,00
6.523
2,00