ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 13-09-2018ΤΖΟΚΕΡ 13-09-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
8
17
18
28
35
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
18
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
 5.237.595,60
2
2.618.797,80
5
135.416,22
22
5.887,66
4+1

94
2.500,00
4

1.979
50,00
3+1

3.316
50,00
3

63.468
2,00
2+1

28.998
2,00
1+1

114.673
1,50

ΠΡΟΤΟ 13-09-2018: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
6
9
1
7
1
3
7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1
25.000,00
7
2.500,00
63
250,00
727
25,00
7.436
2,00