ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ - ΠΡΟΤΟ 04/08/2022

          ΤΖΟΚΕΡ 04/08/2022: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
6
20
23
26
31
Τζόκερ είναι ο αριθμός :
3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες επιτυχιών
Διανεμόμενα
Επιτυχίες
Κέρδη ανά επιτυχία
5+1
3.500.000,00
-
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5
126.805,77
-
126.805,77
4+1

27
2.500,00
4

428
50,00
3+1

1.106
50,00
3

19.062
2,00
2+1

12.688
2,00
1+1

64.826
1,50

ΠΡΟΤΟ 04/08/2022: Αποτελέσματα κλήρωσης & διαλογή
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
0
2
4
1
5
3
7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
Κατηγορίες
Επιτυχίες
Κέρδη
-
ΤΖΑΚΠΟΤ
1
25.000,00
5
2.500,00
41
250,00
300
25,00
3.238
2,00